Zespół parkinsonowski

Zespoły parkinsonowskie są to stany objawowe charakterystyczne dla choroby parkinsona, różniące się od niej odmienną etiologią. 
Parkinsonizm w przebiegu wodogłowia normotensyjnego (zesp Hakima)

§ dominują zaburzenia chodu (chód drobnymi kroczkami, przymrożenia), zaburzenia odruchów postawnych i spowolnienie
§ rzadko drżenia
§ w późniejszym okresie nieotrzymanie moczu i otępienie
§ znaczne poszerzenie ukł komorowego (np. w TK)
§ poprawę kliniczną wywołuje upust PMR
§ leczenie: wszczepienie dokomorowego ukł zastawkowego

Parkinsonizm w przebiegu guza mózgu

§ w śródczaszkowych procesach rozrostowych przebiegających z efektem masy → bezpośrednie lub pośrednie poszerzenie ukł pozapiramidowego
§ w gliomatozie mózgu, torbieli śródmózgowia, dużych tętniakach śródczaszkowych i krwiaku podtwardówkowym

Parkinsonizm pourazowy

§ najczęściej wielokrotne urazy głowy z towarzyszącym wstrząśnieniem mózgu np. u bokserów
§ zwykle z towarzyszącym otępieniem

Parkinsonizm po porażeniu prądem elektrycznym


PARKINSONIZM  PLUS

  1. zanik wieloukładowy (MSA- multiple system atrophy)
  2. postępujące porażenie nadjądrowe (chor Steela- Richardsona- Olszewskiego) PSP (progressive supranuclear palsy)
  3. zwyrodnienie korowo- podstawne (corticobasal ganglionie degeneration)
  4. otępienie z ciałami Lewy’ego
  5. chor Wilsona (tylko wg seminarium, nie ma w żadnej książce)

ð  mózgowe procesy zwyrodnieniowe, w których obok zespołu parkinsonowskiego występują inne objawy: otępienie, zaburzenia ukł autonomicznego, dystonia, dysartria lub objawy piramidowe
ð  brak lub bardzo słaba reakcja na preparaty lewodopy i agonistów rec dopaminergicznego

zanik wieloukładowy (MSA)

§ oporny na lewodopę zesp parkinsonowski (zwyrodnienie prążkowoiowo- czarne)
§ objawy móżdżkowe (zanik oliwkowo- mostowo- móżdżkowy)
§ zaburzenia autonomiczne (dominują w zesp Shya- Dragera)
§ 4/ 10000
§ patomorfologicznie: w oligodendrocytach i kom nerwowych – wtręty srebrochłonne zawierające ubikwitynę i białko tau
§ w przypadku dominacji zesp parkinsonowskiego- głównie zaburzenia odruchów postawnych z towarzyszącymi upadkami, bez drżeń
§ w dominujących objawach móżdżkowych- ataksja, drżenie kinetyczne, dysmetria
§ zesp Shya- Dragera: objawy dysautonomii (hipotonia ortostatyczna, dysfagia, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca (zaparcia) i impotencja)
§ czasem objawy piramidowe i otępienie podkorowe
§ leczenie
o próby stosowania lewodopy, agonistów rec dopaminergicznego i amantadyny
o przy nasilonych objawach hipotonii z omdleniami- zwiększona podaż płynów i soli, sympatykomimetyki (midodryna) i steroidy (fludrokortyzon)

postępujące porażenie nadjądrowe (PSP)

§ przewlekłe, szybko postępujące schorzenie zwyrodnieniowe mózgu
§ patomorfologicznie: zanik grzbietowej części śródmózgowiamostu i przedniej części płatów skroniowych (gałki bladej i jądra podwzgórzowego oraz odbarwienie istoty czarnej)
§ poszerzenie wodociągu i III i IV komory
§ klinicznie dominuje zesp hipertoniczno- hipokinetyczny, ze szczególnym nasileniem sztywności pozapiramidowej w mięśniach osiowych, hiperekstensją tułowia, zaburzeniami odruchów postawnych i częstymi upadkami
§ drżenia rzadko
§ zaburzenia gałkoruchowe (ograniczenie ruchów pionowych gałek ocznych, szczególnie ku dołowi) → upośledzona fiksacja wzroku
§ kurcz powiek i niemożność dowolnego otwierania i zamykania oczu (forma apraksji)
§ zaburzenia poznawcze o charakterze otępienia podkorowego
§ objawy zespołu rzekomoopuszkowego, z napadowym śmiechem i płaczem; dyzartria i dysfagia
§ PET- zmniejszony wychwyt w jądrze ogoniastym i skrupie

§ lewodopa szybko traci skuteczność
§ leki przeciwdepresyjne

zwyrodnienie korowo- podstawne(CBD)

§ tauopatia, w której dochodzi do tworzenia złogów białka MAP-τ w OUN, gł w korze tylnej okolicy czołowej, bruzdy środkowej mózgu i jądra kresomózgowia
§ kilkaset przypadków
§ klinicznie- asymetryczny zespół pozapiramidowy, ze sztywnością mięśni
§ korowe zaburzenia czucia
§ zespół „obcej ręki” (ALP)
§ objawy uszkodzenia drogi piramidowej
§ rzadziej zaburzenia gałkoruchowe (trudności z zapoczątkowaniem ruchów dowolnych), móżdżkowe oraz choreaotetoza i kurcz powiek
§ zachowany oczopląs optokinetyczny
§ odpowiednie ustawienie głowy ułatwia poruszanie gałkami → tzw synergia oczno- głowowa
§ zaburzenia funkcji poznawczych o typie otępienia skroniowo- czołowego
§ w początkowej fazie- korowe objawy z płata skroniowego (apraksja konstrukcyjna, dyskalkulia i zaburzenia przestrzenne)
§ TK i MRI- asymetryczny zanik płata ciemieniowego i skroniowego
§ PET- przeciwstronne do ogniska spowolnienie metabolizmu w okolicy czołowo- ciemieniowej, jądrach podstawy i przyśrodkowej części kory płata skroniowgo
§ brak leczenia farmakologicznego

otępienie z ciałami Lewy’ego (DLBD- diffuse Lewy body disease)

§ częściej u mężczyzn
§ ciała Lewy’ego w korze płata skroniowego, ciemieniowego i ukł limbicznego
§ płytki starcze i zwyrodnienie neurofibrylarne (jak w chor Alzheimera)
§ klinicznie- zaburzenia funkcji poznawczych o zmiennym nasileniu, z okresami splątania, halucynacjami wzrokowymi i urojeniami
§ zespół parkinsonowski z częstymi upadkami
§ patologiczna reakcja na klasyczne neuroleptyki
§  leczenie: inhibitory cholinesterazy i lewodopa oraz neuroleptyki nowej generacji np. olenzapina


zwyrodnienie wątrobowo- soczewkowe (chor Wilsona)

§ AR, występuje w wieku 10-25 lat
§ zaburzenia przemiany białkowej i miedzi, ↓ ceruloplazminy
§  odkładanie Cu w tkankach np. wątrobie (marskość) i mózgu (jądro soczewkowate)
§ sztywność i drżenie (przypomina „trzepotanie skrzydłami”)
§ hiperkinezy, dyzartria
§ zaburzenia psychiczne
§ zielonkawobrunatny rąbek na obwodzie rogówki (pierścień Kaysera- Fleischera)
§ leczenie: D-penicylamina i siarczan cynku


Share this post :

Prześlij komentarz

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Choroby wewnętrzne - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger